BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boekwerk Monitor van start
19 oktober 2016
Woensdagmiddag 19 oktober zijn op de Frankfurter Buchmesse de eerste resultaten van de KVB Boekwerk Monitor gepresenteerd. In deze monitor is voor het eerst aan de hand van kengetallen de gehele boekenmarkt in kaart gebracht. De indicatoren die zijn verzameld geven inzicht in hoe de markt functioneert, hoe deze zich ontwikkelt en wat de waarde ervan is.

Bevindingen uit de monitor zijn opgesplitst en hebben betrekking op de markt, de makers en hun werk, de uitgeverijen, de boekverkoop en de kopers en lezers. Hoe liggen bijvoorbeeld de concurrentieverhoudingen in de markt? Hoeveel auteurs en vertalers zijn er in Nederland en hoeveel titels produceren zij? Of hoe verhouden de verschillende verkooppunten zich ten opzichte van elkaar? In de monitor is ook aandacht voor de stand van zaken omtrent innovatie in het boekenvak. De belangrijkste uitkomsten voor ieder van de genoemde spelers en inzichten op het gebied van innovatie zijn samengevat en te lezen op de website van KVB Boekwerk.

Een korte samenvatting:

• De Nederlandse Algemene Boekenmarkt zit sinds 2015 weer in de lift. In de jaren dat de trend dalend was, bleef het aantal titels (unieke ISBN’s) dat in Nederland verkocht werd op peil.
• Nederlanders kopen voor 91% Nederlandstalige boeken, het aandeel anderstalige boeken neemt langzaam toe.
• Het literair-culturele segment van de markt is sterk, van de tien verkochte boeken zijn dat er zes uit het literair-culturele segment.
• Gemiddeld zorgt de top 10 van de bestverkochte boeken voor 5% van de omzet.
• Het e-book heeft een plek veroverd naast het papieren boek, het omzetaandeel groeide naar 4% en de afzet naar 6%.
• Het afzetaandeel van het e-commercekanaal groeide – als de verkoop van e-books wordt meegerekend – naar 23%.
• De 40 grootste uitgeverijen vertegenwoordigen 75% van de verkoopomzet in de markt en 51% van de titels in de verkoop.
• Nederlanders zijn minder frequent gaan lezen, lezen minder boeken en hebben minder leestijd. Het kopen van boeken nam minder af dan het lezen van boeken.

De monitor
De monitor gaat na deze eerste publicatie online verder. Op kvbboekwerk.nl worden onderwerpen uitgediept, is aanvullende informatie te vinden en worden nieuwe thema’s gepresenteerd. De basis van de monitor wordt periodiek herhaald en uitgebreid, waarbij de volgende editie gepland staat voor het najaar van 2017.
Voor betrokkenen en geïnteresseerden wordt er op donderdag 3 november een bijeenkomst georganiseerd waarbij dieper wordt ingegaan op de monitor en een toelichting wordt gegeven op het onderzoek, de werkwijze en de gebruikte bronnen.

Innovatie agenda
KVB Boekwerk bouwt voort op de dialoog over innovatie en ontwikkelt een innovatie agenda. Deze bevat de - voor het vak en relevante spelers - belangrijkste thema’s waarop zich kansrijke ontwikkelingen voor innovatie voordoen. De agenda stelt het vak in staat rondom deze belangrijke thema’s kennis te delen, inzichten uit te wisselen en nieuwe initiatieven te stimuleren. Op donderdag 19 januari organiseert KVB Boekwerk een conferentie over innovatie in het boekenvak.

KVB Boekwerk
KVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. Een platform dat zowel data, inzichten en spelers in de sector verbindt en waar alle betrokkenen, ondernemers en specialisten, aan het woord komen. De ambitie van KVB Boekwerk is om de waarde van de boekensector inzichtelijk te maken vanuit zowel een economisch, cultureel als maatschappelijk perspectief maar ook om voeding te geven aan ontwikkelingen op het gebied van innovatie.

De kernpartners van KVB Boekwerk zijn: de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), Stichting Lezen, de stichting Collectieve Promotie van het Nederlandse Boek (CPNB) en het Nederlands Letterenfonds.
 

< vorige
E-boeken onder het wettelijk leenrecht
volgende >
Medewerker Marketing & Communicatie (20 uur per week)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login