BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position Paper VvL leenrecht
31 augustus 2016
© Odilo Girod
In februari 2016 organiseerde de VvL in samenwerking met Stichting Leenrecht een bijeenkomst over de problematiek rond de (voor sommige auteurs drastisch) afnemende leengelden en de mogelijke oorzaken daarvan. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Stichting Leenrecht een marktverkenning, eerste indrukken van de mogelijke oorzaken. Het ministerie van OCW neemt de problematiek serieus en laat onafhankelijk onderzoek doen. Inmiddels is een onderzoeksbureau ingeschakeld dat interviews afneemt en cijfers achterhaalt.

Onafhankelijk van de uitkomsten hiervan, boog de VvL zich over de vraag waar zij in dit alles staat. De marktverkenning van Stichting Leenrecht heeft ons er al van overtuigd dat er meer aan de hand is dan alleen de effecten van minder lezen en het sluiten van bibliotheken. Wij schreven een ‘position paper’, oftewel een positioneringsstuk waarin wij onze uitgangspunten voor de komende gesprekken met o.a. OCW en Stichting Leenrecht benoemen.
 

< vorige
uitreiking Europese Literatuurprijs 2016 aan Sandro Veronesi en Rob Gerritsen
volgende >
Pieter Steinz overleden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login