BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open brief aan Minister Bussemaker
19 juli 2016
Geachte mevrouw Bussemaker,
Vanwege het negatieve advies van de Raad voor Cultuur om subsidie aan de Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) toe te blijven kennen, willen de ondergetekende kinderboekenschrijvers- en illustratoren u graag met deze brandbrief wijzen op het enorme belang dat de Stichting in onze ogen heeft voor kinderen en het leesonderwijs, maar ook voor het bestaan van schrijvers en illustratoren.

Ieder jaar verzorgt SSS de afspraken tussen organisatoren van school-, theater- en bibliotheek- en boekhandelbezoeken met honderden schrijvers. Alle onderwijsinstellingen, van kleuteronderwijs tot universiteit, kunnen bij SSS terecht en zij weten de Stichting ook te vinden. Door een schrijver voor de klas uit te nodigen, wordt het lezen van boeken een levendige activiteit, mede vanwege de ontmoeting met de maker van het boek. Kinderen voelen minder afstand tot de geschreven teksten, want zij hebben nu de mens achter de woorden gezien en gesproken.
Al zo lang SSS bestaat, is de reactie op een schrijversbezoek hetzelfde: kinderen storten zich op de kist met boeken die erbij wordt geleverd, of melden zich massaal bij de bibliotheek om de boeken te gaan lezen waarover ze die dag achtergrondinformatie hebben gekregen. Ook verdiepen kinderen zich in de thematiek die bij de bezoeken behandeld wordt.
Zonder de inspanningen van SSS zouden de vele, vele contacten tussen schrijvers/illustratoren en scholen nooit zijn gelegd - omdat de meeste organisaties niet verder komen dan het aanvragen van de meest bekende auteurs. Die zijn vaak niet beschikbaar; Stichting SSS helpt dan bij het uitkiezen van een minder bekende - en wel beschikbare - auteur die ook bij de organisatie zal passen.
Dit kan Stichting SSS omdat zij op wekelijkse basis telefonisch contact onderhoudt met het schrijversbestand, en bovendien geregeld komt kijken of scholen nabelt hoe de verschillende auteurs een schoolbezoek aanpakken.
Dankzij de subsidie van OCW is het mogelijk voor scholen en bibliotheken om bemiddeling te krijgen voor het inhuren van schrijvers, met wie zij zelf geen contact kunnen leggen. Dankzij Stichting SSS kunnen goede afspraken vlot tot stand worden gebracht. In sommige gevallen is er zelfs extra subsidie mogelijk, wat de drempel verlaagt voor het organiseren van schrijversbezoeken.
Voor sommige auteurs is het zelfs zo, dat zij dankzij deze groepsbezoeken een acceptabel niveau van inkomsten kunnen behalen - en zodoende hun schrijversvak kunnen blijven uitoefenen.
Voor grootschaliger projecten werkt SSS bovendien samen met organisaties als Stichting Lezen en de CPNB.
In onze ogen is een organisatie als SSS van elementair belang voor een bloeiende lees- en dus ook schrijfcultuur in Nederland. Vandaar dat wij als groep jeugdauteurs een lans willen breken voor behoud van subsidie voor deze belangrijke organisatie.
Met vriendelijke groet en dank voor uw aandacht,  Schrijvers die ondertekenden
 
 

< vorige
Eerste schrijvershuis in Twente opent zijn deuren
volgende >
Europese Literatuurprijs 2016 naar Zeldzame aarden van Sandro Veronesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login