BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steun de SSS
3 juli 2016
Beste collega's,
Anne Zeegers van SSS vroeg ons om namens zoveel mogelijk kinderboekenschrijvers een brief naar OCW te sturen. Nanda Roep heeft de basis van de brief geschreven (hulde, Nanda!) en wij hebben hem daarna aangescherpt. Hieronder vinden jullie de tekst van de brief.
Graag willen ook jouw naam eronder hebben! Zou je in dit draadje aan willen geven als wij deze brief ook namens jou mogen sturen? En ken je collega's die geen lid zijn van de VVL en dit niet kunnen lezen, wil je dit bericht dan aub doorsturen?
Hartelijk dank, ook namens Aby Hartog, Nanda Roep, Tanja de Jonge en ik.

Marcel van Driel.
Ministerie van OCW
Afdeling Media en Creatieve Industrie
T.a.v. dr. Jet Bussemaker
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Amsterdam, juli 2016
Geachte mevrouw Bussemaker,
Mede namens andere verontruste kinderboekenschrijvers- en illustratoren schrijven ondergetekenden u deze brandbrief.

Vanwege het negatieve advies om subsidie aan de Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) toe te blijven kennen, willen wij u graag wijzen op het enorme belang dat de Stichting in onze ogen heeft voor kinderen en het leesonderwijs, maar ook voor het bestaan van schrijvers.

Ieder jaar verzorgt SSS de afspraken tussen organisatoren van school-, theater- en bibliotheek- en boekhandelbezoeken met honderden schrijvers. Alle onderwijsinstellingen, van kleuteronderwijs tot universiteit, kunnen bij SSS terecht en zij weten de Stichting ook te vinden. Door een schrijver voor de klas uit te nodigen, wordt het lezen van boeken een levendige activiteit, mede vanwege de ontmoeting met de maker van het boek. Kinderen voelen minder afstand tot de geschreven teksten, want zij hebben nu de mens achter de woorden gezien en gesproken.

Al zo lang SSS bestaat, is de reactie op een schrijversbezoek hetzelfde: kinderen storten zich op de kist met boeken die erbij wordt geleverd, of melden zich massaal bij de bibliotheek om de boeken te gaan lezen waarover ze die dag achtergrondinformatie hebben gekregen. Ook verdiepen kinderen zich in de thematiek die bij de bezoeken behandeld wordt.

Zonder de inspanningen van SSS zouden de vele, vele contacten tussen schrijvers/illustratoren en scholen nooit zijn gelegd - omdat de meeste organisaties niet verder komen dan het aanvragen van de meest bekende auteurs. Die zijn vaak niet beschikbaar; Stichting SSS helpt dan bij het uitkiezen van een minder bekende - en wel beschikbare - auteur die ook bij de organisatie zal passen.

Dit kan Stichting SSS omdat zij op wekelijkse basis telefonisch contact onderhoudt met het schrijversbestand, en bovendien geregeld komt kijken of scholen nabelt hoe de verschillende auteurs een schoolbezoek aanpakken.

Dankzij de subsidie van OCW is het mogelijk voor scholen en bibliotheken om bemiddeling te krijgen voor het inhuren van schrijvers, met wie zij zelf geen contact kunnen leggen. Dankzij Stichting SSS kunnen goede afspraken vlot tot stand worden gebracht. In sommige gevallen is er zelfs extra subsidie mogelijk, wat de drempel verlaagt voor het organiseren van schrijversbezoeken.
Voor sommige auteurs is het zelfs zo, dat zij dankzij deze groepsbezoeken een acceptabel niveau van inkomsten kunnen behalen - en zodoende hun schrijversvak kunnen blijven uitoefenen.

Voor grootschaliger projecten werkt SSS bovendien samen met organisaties als Stichting Lezen en de CPNB.

In onze ogen is een organisatie als SSS van elementair belang voor een bloeiende lees- en dus ook schrijfcultuur in Nederland. Vandaar dat wij als groep jeugdauteurs een lans willen breken voor behoud van subsidie voor deze belangrijke organisatie.

Namens
 

< vorige
Woning te huur op het Griekse Cyclade eiland Paros
volgende >
Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login