BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abonnementsdiensten voor e-boeken Wat te doen met het verzoek van uitgevers?
30 mei 2016
Afgelopen maand ontving een aantal leden van de VvL een brief van onder meer uitgeverij Querido Kinderboeken, De Bezige Bij en Uitgeverij Zwijsen over het opnemen van titels in de abonnementsdiensten voor e-boeken. De uitgevers vragen toestemming om uw titels ter beschikking stellen voor opname in deze abonnementenservices en in www.bibliotheek.nl. De abonnee kan een e-boek downloaden, dat na een periode vanzelf van de drager (tablet, e-reader, smartphone) verdwijnt. Wordt een e-boek voor meer dan 10% gelezen, dan krijgt u voor dat gebruik een vergoeding van 25% van de netto-opbrengst.
Naast de vergoeding per gelezen titel is er in de brief sprake van het meedelen in het aantal verkochte abonnementen. Hoe meer titels er beschikbaar zijn, hoe aantrekkelijker de dienst is voor lezers, hoe hoger het aantal verkochte abonnementen zal zijn en dus hoe hoger de opbrengst.
De brief is te zien als een voorstel voor een contract: de vraag luidt of u dit ondertekend wilt terugsturen. De uitgever heeft uw toestemming nodig omdat deze exploitaties niet onder het Modelcontract VvL- LUG*/WKU** vallen.
De VvL onderschrijft de gedachte dat digitale exploitatie kansen biedt en dat piraterij van e-boeken wordt tegengegaan door het ontwikkelen van toegankelijke en aantrekkelijke services. Echter, de VvL roept de uitgevers al enige tijd op om over deze diensten te onderhandelen, zodat die een plek kunnen krijgen in of bij het Modelcontract. De VvL wil met de uitgevers tot een licentie- en vergoedingsafspraak komen over het aanbod via www.bibliotheek.nl en genoemde services.
Tot op heden heeft de LUG zich niet duidelijk uitgelaten over het willen onderhandelen met de VvL. Mocht de LUG niet in onderhandeling treden, dan zal de VvL zich – samen met stichting LIRA – moeten beraden op een collectieve route naar analogie van het wettelijke leenrecht zoals we dat kennen voor de uitleen van het papieren boek.
Het doel van genoemde onderhandeling is niet anders dan bij andere exploitaties: de auteur zeggenschap bieden over wat er met zijn of haar werk gebeurt en een eerlijke vergoeding afspreken.
ADVIES
U bent niet verplicht te reageren op het voorstel van de uitgeverij.
Indien u niet schriftelijk akkoord gaat door middel van het ondertekenen van de brief of anderszins, kan de uitgeverij geen rechtmatige afspraken maken met een derde partij over genoemde exploitaties. De VvL raadt aan om uw toestemming op te schorten totdat wij met de uitgevers hebben kunnen onderhandelen.
Indien u uw werk graag ter beschikking wilt stellen, dan kan dat uiteraard ook. Verstandig is dan om dat op tijdelijke basis te doen. Stuur een mail naar de uitgeverij en noem de titels die u ter beschikking stelt en koppel daaraan een einddatum, bijvoorbeeld 1 januari 2017.
 

< vorige
Lezen is H O T
volgende >
Van VAR naar DBA: de precieze gevolgen moeten nog blijken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login