BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretatieverschil VvL en LUG over Modelcontract
3 mei 2016
De VvL en de LUG (Literaire Uitgeversgroep, onderdeel van het Nederlands Uitgeversverbond, het NUV) hebben een interpretatieverschil over de uitleg van de Modelcontracten. De LUG meent dat exploitatievormen zoals uitlenen van het e-boek via www.bibliotheek.nl en het aanbieden van e-boeken via een abonnementservice (via bijv. Kobo of Mofibo) onder de scope van het Modelcontract vallen. Naar de mening van de VvL kan het Modelcontract slechts exploitatievormen omvatten waarover door partijen expliciet gesproken is en overeenstemming is bereikt over de verdeling van opbrengst uit die exploitaties.
In dit geval is er geen licentie opgenomen en geen afspraak gemaakt over de verdeling.

Na een gesprek met de LUG blijkt dat men pas wil besluiten over een onderhandeling met de VvL nadat binnen het NUV overlegd is met andere uitgevers van algemene boeken, waaronder kinderboeken.

De VvL zet voorlopig in op zo'n onderhandeling en reserveert daar tijd voor in 2016. De VvL gaat er vooralsnog vanuit dat de uitgevers het belang van goede en actuele Modelcontracten inzien en dat het niet de bedoeling kan zijn om exploitatievormen onder het Modelcontract te voegen zonder voorafgaand overleg en akkoord van de wederpartij.

Voor persoonlijk contractadvies over uw werk belt of mailt u met de VvL: 020 - 624 0803 of vvl@vsenv.nl
 

< vorige
Narepartitie leenrechtvergoeding Stichting LIRA
volgende >
Vertalersgeluktournee 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login