BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vic Sjouwerman I.M.
4 april 2016
Onlangs werd door een toeval ontdekt dat onze collega Vic Sjouwerman op 4 oktober 2014 is overleden. Vic was een van de Ronde Tafelschrijvers van het eerste uur en was tot 2005 een trouw bezoeker van ons Archeonweekend. Zij was schrijver van een klein oeuvre van vooral prentenboeken. Haar meest in het oog springende historische jeugdboek is ´Poppies uit de Watermolen´, een roman over verloskunde in vroeger eeuwen. Het maakte deel uit van de reeks ´Spannende Tijden´, die door Uitgeverij Leopold in de jaren ´90 van de vorige eeuw is gepubliceerd. Als lid van de VVL heeft Vic deel uitgemaakt van het bestuur van Schrijvers, School en Samenleving en van het Ondersteuningsfonds, tegenwoordig het Sociaal Fonds Letterkundigen. Aan het overlijden van Vic is door haar nabestaanden geen ruchtbaarheid gegeven. Wij respecteren deze keus, maar betreuren het dat wij geen passend afscheid van haar hebben kunnen nemen. Vic, het was goed je gekend te hebben. Rust in vrede.
 

< vorige
In memoriam Wim Brands
volgende >
‘De meest imposante boekenbeurs ter wereld’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login