BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is er met ons leenrecht gebeurd? De eerste antwoorden
9 februari 2016
Afgelopen vrijdag, 5 februari 2016, vertelde de Stichting Leenrecht op uitnodiging van de VvL uitgebreid over een marktverkenning naar de achtergronden van dalende leenrechtvergoedingen. Onderwerp van gesprek was vanzelfsprekend de daling in leenrechtinkomsten en de mogelijke oorzaken. De roemruchte ontlezing lijkt geen rol te spelen, wel verschuivingen binnen het leenveld. De traditionele bibliotheek maakt steeds vaker plaats voor dBoS (de Bibliotheek op School, een initiatief van Kunst van Lezen) en alternatieve leen- en ruilinitiatieven. Die uitleningen en uitruilingen worden niet of slechts ten dele geregistreerd.
Als het aantal geregistreerde uitleningen daalt, dalen ook de inkomsten die van die registraties worden afgeleid. Moet er een nieuw model worden ontwikkeld om recht te doen aan het gebruik van werken, boeken waarvan schrijvers en vertalers weer zullen profiteren, zoals het leenrecht ook bedoeld is? In de Auteurswet staat immers dat bibliotheken van de rechthebbenden geen toestemming meer nodig hebben, maar dat er tegenover de uitlening wel een billijke vergoeding moet staan.
Stichting Leenrecht roept auteursrechthebbenden en organisaties van auteursrechthebbenden op om (a) mee te denken over nieuwe registratiemodellen en (b) manieren om boekenlezers, -leners en -ruilers ervan te doordringen dat schrijvers en vertalers betaald moeten worden voor hun inspanningen, omdat anders het aanbod verschraalt of wegvalt.

Marktverkenning
Om het probleem in kaart te brengen, heeft Stichting Leenrecht een ‘marktverkenning’ laten uitvoeren die aanleiding moet geven tot nader onafhankelijk onderzoek door OCenW. De resultaten van zo’n onderzoek kunnen op hun beurt de basis vormen voor beleid dat het mogelijk maakt onze leenrechten in een verander(en)de wereld toch te innen. De marktverkenning staat op de site van Leenrecht

Actie
De VvL deed een oproep om mee te werken aan een nog op te zetten actie. Hoe die eruit komt te zien is onderwerp van gesprek voor een taskforce. Er wordt een ‘Position Paper’ opgesteld om mee naar de politiek (Kamerleden, Ministeries) te gaan. Hierin wordt aandacht besteed aan de vrijstelling voor schoolbibliotheken in de wet en de houdbaarheid daarvan, alsmede aan de wijze van registratie van uitlenende instanties. We willen bibliotheken bezoeken en scholen en gemeentes en daar is menskracht voor nodig. Ook is van belang om te monitoren hoe de uitleningen van e-boeken verlopen. Die route loopt nu via uitgevers, en wat levert dat op. Is dat een compensatie voor de dalende inkomsten of niet?


Ook het Bibliotheekblad besteedde aandacht aan de bijeenkomst. Bibliotheekblad
 

< vorige
Resultaten schrijfonderzoek online
volgende >
Hoe schrijvers schrijven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login