BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VertaalVerhaal: nummer 100
31 januari 2016
Binnenkort publiceert VertaalVerhaal zijn 100ste verhaal: een bijzondere aflevering, want het integrale Krullen uit de werkplaats van Marko Fondse wordt meteen het eerste e-boek. Dat ook nog eens gratis verkrijgbaar zal zijn!

Enkele cijfers over de afgelopen 4 jaar: de bijdragen zijn verdeeld over 5 columns, 20 dankwoorden, 7 interviews, 6 lezingen, 9 poëziebeschouwingen, 11 schetsen en 41 overige verhalen. De mannelijke inbreng is nog altijd onevenredig hoog (70%), zeker gelet op de samenstelling van de vertalerspopulatie (waarvan naar schatting 60% vrouw is).

Ook hebben we twee boeken uitgegeven – De hond van Rabelais van Hans van Pinxteren en een nieuwe editie van Cervantes & co van Barber van de Pol – en hopen we dit jaar met een heruitgave te komen van het geruchtmakende proefschrift van Peter Verstegen uit 1993, Vertaalkunde versus vertaalwetenschap.

Na een eenmalige subsidie van het Nederlands Letterenfonds voor de bouw van onze site hebben we ons tot dusver zelf weten te bedruipen, dankzij donaties en giften, een bescheiden boekenverkoop en vooral: de belangeloze medewerking van onze auteurs en de collega’s van VertaalVerhaal.

In de toekomst hopen we de werving van onze verhalen te kunnen uitbreiden tot buiten de strikte kring van vertalers (uitgevers bijvoorbeeld), maar toch vooral ook nog weer meer vertalers (en vertaalsters!) tot een bijdrage te kunnen bewegen. Ook willen we onze verzameling dankwoorden blijven uitbouwen, zeker nu het Prins Bernhard Cultuurfonds op de site Nederland Vertaalt alle juryrapporten van de Martinus Nijhoffprijs heeft ontsloten. Juist ook in dankwoorden zijn immers vaak indringende kijkjes in de vertalersziel te vinden.
 

< vorige
De ondernemende vertaler
volgende >
Verzameld werk van Erik Menkveld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login