BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handen ineen voor het leenrecht
12 januari 2016
De Vereniging van Letterkundigen nodigt je van harte uit voor een speciale bijeenkomst over leenrecht. Stichting Leenrecht zal ons uitgebreid vertellen over een onderzoek dat zij gedaan heeft naar de oorzaken van de dalende leenrechtvergoedingen. Aansluitend wil de VvL met jullie, leden en niet-leden, praten over actie.


Achtergrond:
Zoals iedereen die leenrechtgeld ontvangt weet, zijn er verschillende ontwikkelingen gaande die invloed hebben op (de hoogte van het) leenrecht. Voor schrijvers en vertalers van alle genres is de sluiting van bibliotheken voelbaar: er zijn stomweg minder boeken uit te lenen. Voor kinder- en jeugdboekenschrijvers heeft daarnaast het onderbrengen van collecties van reguliere bibliotheken naar schoolbibliotheken grote invloed. Scholen zijn vrijgesteld van het betalen van leenrecht. Maar dat zou toch niet mogen gelden als reguliere collecties, collecties waar altijd leenrecht voor is betaald, in schoolgebouwen worden ondergebracht?! Als wij schrijvers minder verdienen, kunnen we minder nieuwe boeken maken. Velen constateren bovendien dat het boekenaanbod in de bibliotheken als gevolg van (gemeentelijke) bezuinigingen verschraalt. Even kort door de bocht: meer exemplaren van populaire titels, minder aandacht voor alle andere titels.Even dit (voor de zekerheid):
Is dit een oproep om actie tegen de bibliotheek an sich? Zeker niet! Wij zijn bondgenoten waar het gaat om leesbevordering en zijn beiden gebaat bij een zo breed mogelijke collectie.
De bibliotheken voeren bezuinigingen door die zij opgelegd gekregen hebben van hun subsidieverstrekkers, de gemeenten dus. De VvL heeft op allerhande manieren geprobeerd hier bij gemeenten tegen te ageren en blijft dat doen. Wij vinden het onterecht dat de gevolgen van de bezuinigingen bij de schrijvers terechtkomen.

Bijeenkomst:
Onze bijeenkomst bestaat uit twee delen.
Het eerste deel is informatief en wordt door de Stichting Leenrecht verzorgd. Waar gaat het met het leenrecht naartoe? Wat is de stand van zaken precies? Wat gebeurt er in al die verschillende types bibliotheken – van vrijwilligers- tot commerciële en buurthuisbibliotheken – als het gaat om de betaling van leenrecht? Wat zijn modellen voor de toekomst?

Tijdens het tweede deel wil de VvL met jullie praten over actiemogelijkheden. Wat doet de VvL, wat kunnen wij, en wat kan jij zelf doen om in de bres te springen voor onze boeken en ons leenrecht? Daarbij komt wat ons betreft ook het e-boek aan de orde.

Programma:
Je bent van harte welkom op

5 februari in De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort

Deze locatie bevindt zich op circa tien minuten wandelen van het NS station Amersfoort Centrum.

Het programma zal er als volgt uitzien:
15.00 uur - 15.30 uur ontvangst
15.30 uur - 16.30 uur presentatie van Stichting Leenrecht
16.30 uur - 17.30 uur spreken over actie
17.30 uur – 18.30 uur nazit en borrel

Belangrijk!
Omdat we veel mensen verwachten, is het voor het organiseren van deze middag belangrijk dat je je voor 29 januari aanmeld via dit formulier.


Belangstellenden kunnen na de bijeenkomst een samenvatting van het rapport van de Stichting Leenrecht ontvangen.

We hopen je op 5 februari in Amersfoort te zien,

Met vriendelijke groet,

Namens de VvL,
Tanja de Jonge (Werkgroep Jeugdboeken VvL)
Jeroen Thijssen & Janny van der Molen (bestuur VvL)
 

< vorige
Schrijvenonline.org Socials
volgende >
Gerda Meijerink, voorzitter VSenV 2003 - 2009, overleden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login