BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATIONAAL INKOMENSONDERZOEK
11 december 2015
Welke invloed heeft de veranderende boekenmarkt op de inkomenspositie van schrijvers en vertalers? Een vraag die zowel de de Vereniging van Letterkundigen (VvL) als het Nederlands Letterenfonds zich stelt. Daarom is onderzoeksbureau APE gevraagd een nationaal onderzoek uit te voeren naar de schrijf-, vertaal- en andere inkomsten van auteurs en vertalers.

Schrijvers en vertalers zullen binnenkort uitgenodigd worden deel te nemen aan dit onderzoek. Het ligt in de bedoeling van de VvL en het Fonds dit onderzoek na twee en na vier jaar te herhalen, dit loopt in lijn met de evaluatie(s) van de Wet Auteurscontractenrecht (inwerkingtreding 1 juli 2015) die beoogt de onderhandelingspositie van de auteur ten aanzien van de exploitant te verbeteren.

Het Nederlands Letterenfonds en de Vereniging van Letterkundigen stellen uw medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs.
 

< vorige
Beste debuten?
volgende >
Hans Dorrestein in het Letterkundig Museum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login