BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenbericht VvL over brief Meulenhoff d.d. 15 september jl.
16 oktober 2015
Beste leden,

Halverwege september ontving een groot deel van u een brief van uitgeverij Meulenhoff | De Boekerij over het opnemen van titels in de abonnementsdiensten voor e-boeken Scribd, Mofibo en Bookmate. Wij stellen daarover aan uitgeverij Meulenhoff een aantal vragen. Ook wijzen we op het feit dat een uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van de schrijver of vertaler per titel noodzakelijk is voor het rechtmatig kunnen uitoefenen van een nieuwe exploitatie zoals deze.

Op dit moment speelt er veel rondom e-boeken, zoals bijvoorbeeld de uitleningen via Bibliotheek.nl en de Vakantiebieb, een rechtszaak tussen de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Leenrecht en het opleven van abonnementsdiensten zoals deze. De VvL zal op beslissingsmomenten adviseren.

De VvL is geen tegenstander van abonnementsdiensten an sich. Wel maken wij bezwaar tegen het gebrek aan duidelijke afspraken met schrijvers en vertalers over hun werk. Een abonnementsdienst kent bovendien een ander verdienmodel dan een ‘normale’ verkoop van e-boeken: opbrengst volgt uit de verkoop van abonnementen en de daarop gebaseerde advertentiemogelijkheden en niet uit de werkelijk gelezen of verkochte boeken. Een andersoortige afrekening voor auteurs is dan ook reëel. De verkoop van abonnementen wordt aantrekkelijk gemaakt met een groot titelaanbod; de auteur zou wellicht al eerder in het traject een vergoeding moeten kunnen claimen. De VvL onderzoekt of een vergoeding het beste via een individuele route (uitgever-auteur) dan wel via collectieve weg kan lopen.

Zolang u de exploitatierechten op uw werk niet heeft overgedragen en ook niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met het opnemen van een bepaalde titel in een abonnementsdienst, kan de uitgeverij ons inziens geen rechtmatige afspraak maken met een derde partij over uw werk.
Wilt u uw titels ter beschikking stellen, verzoek de uitgeverij dan om meer duidelijkheid omtrent de voorwaarden en kom tot een tijdelijke afspraak zodat u samen de exploitatie kunt evalueren.

Bijgaand treft u de brief van de VvL aan Meulenhoff aan ter kennisgeving. Ook wijzen wij nogmaals op de bijlage bij de Bestuurspost van juli 2015.
Zodra er meer bekend is, informeren wij u weer.
Voor specifieke vragen: bel of mail de VvL.
 

< vorige
Les Privilèges
volgende >
Visies op uitgeven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login