BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplossing voor het bestsellerbeding: licentie en royalty’s
21 september 2015
In de nieuwe Wet auteurscontractenrecht zoals die op 1 juli 2015 van kracht is staat onder meer het volgende:
Artikel 25d
1. De maker kan in rechte een aanvullende billijke vergoeding vorderen van zijn wederpartij, indien de overeengekomen vergoeding gelet op de wederzijdse prestaties een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van het werk.

Dit zogenaamde bestsellerbeding houdt in dat, ook al zijn de exploitatierechten overgedragen aan de uitgever, de vertaler achteraf recht kan doen gelden op een deel van de opbrengst indien het oorspronkelijke honorarium daarmee onvoldoende in verhouding staat.
Dat is een goede ontwikkeling. Hieruit blijkt duidelijk de intentie van de wetgever dat een maker evenredig dient te delen in de opbrengst van zijn werk.

Buiten het literaire segment van de boekvertalerij is het helaas maar al te gebruikelijk dat de uitgever staat op overdracht van de exploitatierechten van een boekvertaling. Over het algemeen krijgt de vertaler dan als vergoeding een som gebaseerd op een toch al behoorlijk laag woordtarief, en in een dergelijk contract is geen bepaling opgenomen over een evenredige beloning indien het boek goed verkoopt. Zoals het er nu voorstaat, heeft de maker in het ergste geval een gang naar de rechter nodig om het hierboven omschreven recht op een evenredige beloning af te dwingen.

Er bestaat echter al lange tijd een manier om dit soort narigheid te voorkomen: een licentiecontract met royalty’s. Bijvoorbeeld in het zogenaamde Modelcontract Literaire Vertalingen, zoals dat is overeengekomen door de Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG). Daarin draagt de vertaler zijn rechten niet over, maar geeft die in licentie. De beloning wordt, na een op het woordtarief gebaseerd vast honorarium dat de eerste 4000 verkochte boeken dekt, berekend per verkocht exemplaar. Dat is al sinds jaar en dag een goede manier om zowel aan de geest als de letter van de wet te voldoen.

Het is daarom zaak dat uitgevers, ook waar het gaat om boeken buiten het literaire segment, onverwijld een dergelijke regeling in hun contracten opnemen.
 

< vorige
Bijzondere auteursportretten door North Sea Poetry
volgende >
Met korting naar North Sea Poetry
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login