BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lira herziet aansluitingscontract
12 augustus 2015
BOEKEN EN ARTIKELEN worden tegenwoordig op steeds meer nieuwe digitale manieren (her)gebruikt. In 2009 heeft Lira haar aansluitingscontract voor het laatst vernieuwd, met het oog op de voortschrijdende technische ontwikkelingen en alle nieuwe digitale vormen van publicatie.
Met het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft Lira in 2010 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten over digitale rechten. Uitgangspunt van de Samenwerkingsovereenkomst was dat Lira de rechten collectief zou uitoefenen voor exploitaties die zich daarvoor lenen. Het NUV zou bevorderen dat de uitgevers hun auteurs adviseren zich bij Lira aan te sluiten.
Hoewel Lira hoge verwachtingen had van de samenwerking met het NUV, moeten wij helaas na 5 jaar constateren dat aan die verwachtingen niet is voldaan. Bij nagenoeg alle nieuwe digitale exploitatievormen van betekenis, verzet het NUV zich tegen collectieve exploitatie, ook als collectieve exploitatie voor de hand ligt. Uitgevers maken afspraken met gebruikers zonder Lira en de beroepsorganisaties daarbij te betrekken. Auteurs trekken daarbij structureel aan het kortste eind en ontvangen in sommige gevallen – zoals bij Blendle – helemaal geen vergoedingen voor het gebruik van hun werk door derden.
Auteurs hebben het afgelopen jaar, net als de achterliggende beroepsorganisaties en vakbonden, sterk aangedrongen op een rol voor Lira bij digitale exploitaties zoals Blendle. Lira heeft daarover meermaals overleg gevoerd met het NUV, maar de uitgevers verzetten zich tegen deze wens van de auteurs.
Lira heeft de Samenwerkingsovereenkomst daarom opgezegd. Lira bereidt in verband hiermee een wijziging op haar Aansluitingscontract voor. De wijziging van het aansluitingscontract wordt binnenkort toegezonden aan alle schrijvers, die bij Lira zijn aangesloten.
Ook voor nieuwe exploitaties zal Lira zich blijven inspannen om te zorgen dat auteurs redelijke vergoedingen krijgen voor het gebruik van hun teksten. Het Auteurscontractenrecht, medio 2015 in werking getreden, is daarbij nog een extra steun in de rug van de makers.
Met de aanpassingen van Lira’s aansluitingscontract kunnen niet alleen uitgevers, maar ook auteurs de digitale toekomst positief tegemoet zien.
Voor vragen kunt u contact met LIRA opnemen via 023 870 0202 of lira@cedar.nl.
 

< vorige
Einde aan schrijvershuis De Pastorie?
volgende >
Citaat van de week
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login