BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einde VAR: nieuwe regels voor werken met freelancers en zzp'ers
23 juli 2015
Om schijnzelfstandigheid aan te pakken wil staatssecretaris Wiebes van Financiën per 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten per sector. De Belastingdienst gaat die modelovereenkomsten vooraf toetsen op loonheffingplicht. Daarbij stelt de Belastingdienst de vraag of de relatie opdrachtgever- opdrachtnemer, gezien de feiten en omstandigheden, feitelijk een arbeidsovereenkomst is. Eventueel zelfstandig ondernemerschap- zoals bij de afgifte van de VAR- is daarbij niet langer bepalend. Stelt de Belastingdienst vast dat de arbeidsrelatie geen arbeidsovereenkomst is, dan is de opdrachtgever gevrijwaard tegen naheffingen. Bij gebleken afwijking kan alsnog een naheffing worden opgelegd, met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) en in beginsel voor alle freelancers die volgens hetzelfde modelcontract werken.

Het wetsvoorstel ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ wordt direct na het zomerreces behandeld door de 1e Kamer. Gezien het maatschappelijke en politieke brede draagvlak zal de wet waarschijnlijk per 1 januari 2016 van kracht worden (zie voor de standpunten en vragen van de diverse fracties ook het stenogram van het wetgevingsoverleg dat op 29 juni jl. plaatsvond in de Tweede Kamer).


Voor auteurs en redactiemedewerkers kan het wetsvoorstel leiden tot een fikse administratieve lastenverlichting. Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) treedt in overleg met de Belastingdienst over een loonheffingvrije modelovereenkomst voor freelance auteurs en redactiemedewerkers.
 

< vorige
Inschrijving geopend voor North Sea Poetry slam op 9 oktober
volgende >
Armada bestaat weer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login