BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sluiting dreigt voor bibliotheek Merenwijk in Leiden
29 juni 2015
Drie jaar geleden al zette de gemeente Leiden wijkbibliotheken op het lijstje 'om op te bezuinigingen.' Ondanks protesten uit de bevolking en van maatschappelijke organisaties zet het college door. De vestiging in Merenwijk staat op de nominatie per 1 januari 2016 gesloten te worden. De VvL roept daarom alle leden en alle lezers op te protesteren. Teken de petitie.


http://petities.nl/petitie/red-de-bibliotheek-merenwijk#.VZI58FDE52U.facebook.

De (tweede) protestbrief aan de gemeente Leiden van de VvL.

Amsterdam
30 juni 2015

Geachte leden van de raad,

Inmiddels drie jaar geleden heeft de Vereniging van Letterkundigen zijn zorg uitgesproken over de bezuinigingen op bibliotheken, die uw college van B&W voornemens was. Inmiddels, begrijpen wij, zijn de plannen concreet geworden en stelt u voor de bibliotheekvestiging Merenwijk te sluiten.

Wij vragen u nogmaals af te zien van sluiting van welke openbare bibliotheek ook, binnen uw gemeentegrenzen. De argumenten tegen sluiting zijn niet veranderd, de urgentie wel. Met sluiting raakt u vooral de zwakkeren in onze maatschappij, die in de Merenwijk ook aanwezig zijn. Juist deze groep kan maatschappelijk vooruitgaan door boeken te lenen die zij niet kan kopen. Daarnaast zijn bibliotheken voorposten van de beschaving, ontmoetingsplekken voor cultureel geïnteresseerden uit alle lagen van de samenleving.

Om uit een onverdachte bron te citeren: premier Rutte schreef in een brief aan onze vereniging ‘Actieve cultuurparticipatie blijft van belang, met name bij de beoefening van amateurkunst en volkscultuur en bij bibliotheekbezoek.’

Een gemeente die bezuinigt op zijn bibliotheken snijdt in zijn toekomst.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Vereniging van Letterkundigen
 

< vorige
Algemene Voorwaarden voor boekvertalers
volgende >
Lied ‘Alleen met je talent’ eert schrijvers en vertalers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login