BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep tot invoering Auteurscontractenrecht aan Eerste Kamer
17 juni 2015
Platform Makers en PAM (Portal Audiovisuele Makers), waarbij de afdelingen van de VSenV aangesloten zijn, roepen de fracties van de Eerste Kamer op invoering van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht per 1 juli mogelijk te maken.

Na de beantwoording van de (eerste) schriftelijke ronde van de Eerste Kamer door het kabinet is invoering van de nieuwe wettelijke bescherming slechts mogelijk indien de Eerste Kamer voor het Kamerreces tot stemming overgaat. Mede gezien de door voormalig Staatssecretaris Teeven toegezegde evaluatie na vijf jaar (en tussenevaluatie na twee-en-een-half jaar) doen Platform Makers en PAM een beroep op de Eerste Kamer de wettelijke basis voor betere bescherming van makers tegen eenzijdige wurgcontracten per 1 juli mogelijk te maken.

Dinsdag besloot de Eerste Kamer tot een tweede schriftelijke ronde. Wij verzoeken de fracties met klem hiervan in het belang van rechtszekerheid en meer evenwicht in de sector af te zien en mee te werken aan spoedige invoering.

  Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht
 
 

< vorige
Hogere BTW is slecht voor schrijver én lezer
volgende >
Prijzenweek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login