BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akkoord uitgevers en schrijvers: nieuw modelcontract voor kinderboeken
3 juni 2015
Uitgevers en schrijvers van kinder- en jeugdboeken zijn gezamenlijk tot een nieuwe versie van het Modelcontract Kinderboeken gekomen. Hierin is ook de uitgave van het e-boek en de app geregeld.

In het Modelcontract Kinderboeken zijn de minimumvoorwaarden vastgelegd waaronder kinderboeken kunnen worden uitgegeven zoals overeengekomen tussen de VvL (Vereniging van Letterkundigen, afdeling van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, VSenV) en de WKU (de Werkgroep Kinderboekenuitgevers, onderdeel van de Groep Algemene Uitgevers, GAU).

Het modelcontract voor kinderboeken bestaat sinds 2010. In het geactualiseerde contract is zowel de exploitatie van het papieren boek als die van de digitale versie en de app geregeld. De beëindigingsmogelijkheden van het contract zijn aangepast aan de digitale omgeving.
De WKU en de VvL hopen dat dit nieuwe modelcontract de legale markt voor e-boeken stimuleert.

Het Modelcontract Kinderboeken is een speciale versie van het sinds de jaren ’70 bestaande Modelcontract voor de uitgave van Oorspronkelijk Nederlands literair werk en bevat een aantal regelingen die specifiek voor kinderboeken relevant zijn. Deze regelingen betreffen met name illustraties, merchandising en boekenseries.

Voor reeds bestaande titels onder een lopend contract, waarvoor de digitale rechten nog niet geregeld zijn, blijft het Addendum voor de uitgave van een e-boek een goede basis.

De VvL en de WKU zijn verheugd over het resultaat en benadrukken ook in de toekomst graag te willen blijven onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden.

Het nieuwe Modelcontract Kinderboeken is vanaf vandaag vanaf de websites van de VvL en het Nederlands Uitgeversverbond te downloaden.
 

< vorige
Nieuwe kinderdirecteur voor het Kinderboekenmuseum
volgende >
'C’est mágnifique! De passies van Elly Jaffé-Freem’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login