BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VvL-penning 2015 voor Marijke Reinsma
18 mei 2015
De VvL-penning 2015 is toegekend aan mr. dr. Marijke Reinsma voor haar enorme inzet voor een sterk auteursrecht voor de schrijvers en vertalers van de VvL. Zij leverde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de positie van auteurs.

Juriste Marijke Reinsma (1939) woonde enige tijd in Zuid-Afrika en promoveerde daar in 1970. Terug in Nederland werkte zij tot 2000 bij het Ministerie van Justitie. In opdracht van het Ministerie werkte zij een periode in Indonesië mee aan het herinrichten van het landelijke rechtssysteem. In Den Haag had zij onder meer de Auteurswet onder haar hoede. Haar laatste wapenfeit bij Justitie is de Databankenwet. In 2004 nam zij op verzoek zitting in het bestuur van de FLA en vervolgens in het bestuur van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers.
Marijke speelde een sleutelrol in de advisering en de strategie van de vereniging toen de Mededingingsautoriteit de royalty- en tariefafspraken van de VvL in strijd met de wet achtte. Marijke deed onderzoek, schreef artikelen en hielp de vereniging op weg naar een duurzame oplossing die in haar ogen lag in een wettelijke regeling. Die wettelijke regeling is er nu gekomen als onderdeel van het nieuwe auteurscontractenrecht.

Het VvL-bestuur kent Marijke, die uitblinkt in bescheidenheid, als blijk van waardering graag de VvL-penning 2015 toe.

Op zaterdag 6 juni 2015 neemt Marijke Reinsma bij de algemene ledenvergadering van de VvL rond 14.45 uur de Penning in ontvangst.
Dit vindt plaats in De Balie te Amsterdam (Kleine - Gartmanplantsoen 10).

De VvL-penning bestaat sinds 2007 en is een blijk van waardering voor mensen of instanties die, al dan niet op eigen initiatief, iets ondernemen of presteren dat schrijvers en/of vertalers ten goede komt en die daarvoor naar de mening van de VvL te weinig publieke waardering krijgen.
Op voordracht van de leden van de VvL kent het bestuur de VvL-penning jaarlijks toe. De penning is achtereenvolgens toegekend aan Richard Thiel, Stichting Schrijvers School Samenleving, VPRO’s De Avonden, het Platform Theaterauteurs, Toin Duyx, Molly van Gelder (de Vertalersvakschool), Annemiek Neefjes (de Schoolschrijver) en Andrea Kluitmann.
 

< vorige
Dichten in de torenkamer
volgende >
Driekdag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login