BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteursrecht en kartelverbod
10 november 2014
© Titia Hahne
Janne Rijkers, (coördinator juridische zaken bij VSenV en lid van dagelijks bestuur van Platform Makers), Auteursrecht en kartelverbod.

"Tien jaar geleden verscheen het IViR-Rapport: op weg naar een wettelijk auteurscontractenrecht. Wij zijn nog steeds onderweg, maar naderen het einde. Of het begin.
Afspraken over tarieven of royaltypercentages maken het voor auteurs gemakkelijker om een fatsoenlijk inkomen te verwerven voor hun creatieve werk. Maar prijsafspraken als deze zijn volgens de mededingingsautoriteit in strijd met het Europese en nationale kartelverbod. In het wetsvoorstel auteurscontractenrecht staat een regeling die auteurs en exploitanten in staat stelt om toch prijsafspraken te maken. Maar de regeling steekt ingewikkeld in elkaar. In dit artikel stel ik de vraag of de argumenten van de regering wel deugen. [...]

Hoe is de regering gekomen tot het voorstel zoals dat er nu ligt? De regeling is het resultaat van overleg tussen verschillende departementen en de ACM. Hoewel geprezen moet worden dat men tot een oplossing heeft willen komen, moet ook worden opgemerkt dat de mogelijkheid reëel is dat de regeling zijn doel voorbij zal schieten. De keuze voor de regeling wordt gemotiveerd in de Memorie van Toelichting . Geen woord in die motivering wordt gewijd aan het verbeteren van de positie van de auteur. Het gaat vooral over de billijke vergoeding en die levert klaarblijkelijk alleen maar problemen op."

Lees het artikel hier.
 

< vorige
Inschrijving Roland Holsthuis 2015
volgende >
‘Voed mijn kind niet op met haat’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login