BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese subsidie voor literair vertalen
20 oktober 2014
De Europese Unie heeft een bedrag van bijna driehonderdduizend euro uitgetrokken om te komen tot een Europees Referentiekader, een standaard waaraan een goede literaire vertaler moet voldoen. De subsidie gaat naar een samenwerkingsverband van van acht Europese organisaties, waaronder de Nederlandse Taalunie, de Universiteit van Utrecht en de KU Leuven.
Het referentiekader is vergelijkbaar met het Europees Referentiekader voor het leren van Vreemde Talen, en beschrijft de specifieke kennis en vaardigheden die een goede literair vertaler op verschillende niveaus dient te hebben, zoals kennis van de brontaal, de doeltaal, de beroepspraktijk en de literatuur en cultuur van bron- en doeltaal.

Gefragmenteerd
Het referentiekader kan helpen om samenwerking tussen Europese vertaalopleidingen mogelijk te maken. Die is hard nodig omdat het opleiden van literair vertalers vaak een kleinschalige aangelegenheid is.
De literaire vertaalmarkt is klein en er zijn heel veel mogelijke taalcombinaties. Het Europese opleidingsveld is gefragmenteerd en bestaat uit een mix van universitaire, niet-universitaire, formele en niet-formele opleidingen. Nauwere samenwerking kan helpen om de nadelen van die kleinschaligheid op te vangen.
Hiermee wordt voor het eerst tussen Europese opleiders overlegd over welke kennis en vaardigheden een literair vertaler dient te beschikken.

Expertisecentrum Literair Vertalen
De Nederlandse Taalunie, de Universiteit Utrecht en de KU Leuven zijn gezamenlijk al langer nauw betrokken bij de opleiding van literair vertalers. De Universiteit Utrecht en de KU Leuven beheren gezamenlijk het Expertisecentrum Literair Vertalen, gefinancierd door de Taalunie. Vorig jaar is aan deze universiteiten bovendien een gezamenlijke Masteropleiding literair vertalen van start gegaan. Deze master moet uitgroeien tot een netwerk voor vertaalopleidingen binnen en buiten het Nederlandse taalgebied.

Deelnemers
Universiteit Utrecht, Katholieke Universiteit Leuven, Nederlandse Taalunie, Fondazione Universitaria San Pellegrino, Eötvös Loránd University Budapest, Deutscher Übersetzerfonds, British Centre for Literary Translation, en CEATL, het Europese netwerk van organisaties van literair vertalers.
 

< vorige
Met ledenkorting naar reading theatertekst Wijn in gebouw De Nieuwe Liefde
volgende >
Hier Radio Kootwijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login