BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep Algemeen Boekvertalers
De Werkgroep Algemeen Boekvertalers verenigt boekvertalers van verschillende genres, van thrillers en romantische boeken tot young adult, chicklit, non-fictie, historische romans en strips. De werkgroep is in mei 2011 opgericht om de belangen te behartigen van vertalers van boeken die niet tot de schone letteren worden gerekend en die door hun opdrachtgevers meestal niet het Modelcontract Literaire Vertaling krijgen aangeboden.

De werkgroep streeft ernaar de contractvoorwaarden voor de bij de VvL aangesloten algemeen boekvertalers te verbeteren. Tevens organiseert de werkgroep allerlei activiteiten, zoals lezingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen, en publieksacties om de zichtbaarheid van vertalers te vergroten en het lezerspubliek vertrouwd te maken met het vak van boekvertaler.

Leden kunnen elkaar online ontmoeten via een besloten mailinglist. Hier zijn vragen en opmerkingen over alle mogelijke vakgerelateerde onderwerpen van harte welkom. Aanmelden voor de mailinglist kan bij: vvl@vsenv.nl t.a.v. Marion Drolsbach.

Vertalers die naast hun niet-literaire vertaalwerk ook literatuur vertalen, kunnen desgewenst zowel deel uit maken van de Werkgroep Algemeen Boekvertalers als van de Werkgroep Literair Vertalers.

De werkgroep belegt minstens twee keer per jaar een vergadering waarin bestuur en leden praktische zaken en het gevoerde beleid bespreken.

Het bestuur van de Werkgroep Algemeen Boekvertalers bestaat uit:
Richard Kwakkel (voorzitter)


Contact met de werkgroep: vvl@vsenv.nl t.a.v. de Werkgroep Algemeen Boekvertalers.

Namens de werkgroep zetelt Maarten van der Werf in het bestuur van de Vereniging van Letterkundigen.


  Algemene voorwaarden boekvertalers
 
  Toelichting en gebruik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login