BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie kregen de Vertaalengel en Vertaalduivel?
2016
Zowel de Vertaalengel als de Vertaalduivel werden dit jaar toegekend aan Marco Kamphuis, recensent van NRC Handelsblad.
Reden: Zijn recensie van roman Swanns kant op, vertaald door Martin de Haan en Rokus Hofstede en zijn sportieve reactie op het weerwoord van de vertalers. Zie hier volledige rapport.

2015
Vertaalengel

Toegekend aan: Poetry International
Reden: de aandacht die deze organisatie al meer dan vijfentwintig jaar aan vertalingen en vertalers besteedt.
Vertaalduivel
Toegekend aan: de redactie van het tijdschrift Filter
Reden: een aansporing om minder nadruk te leggen op de theorie en meer op de praktijk van het vertalen.

2014
Vertaalengel
Toegekend aan: de redactie van de website van de Amsterdamse boekhandel Athenaeum
Reden: de uitstekende wijze waarop de boekhandel boeken, en vooral ook vertalingen, onder de aandacht brengt in de sociale media en met name op deze site.
Vertaalduivel
Toegekend aan: de redactie van Het Boek van de Maand, programmaonderdeel van het tv-programma De Wereld Draait Door.
Reden: ter aansporing om bij het aanprijzen van een in het Nederlands vertaald boek ook de naam van de vertaler te noemen.

2013
Vertaalengel
Toegekend aan: Kees Holierhoek.
Reden: zijn jarenlange inspanningen ten behoeve van vertalers, vooral als voorzitter van de Stichting LIRA.
Vertaalduivel
Toegekend aan: De Nederlandse Taalunie.
Reden: uitnodiging om de komende jaren op het rechte spellingpad te blijven.

2012
Vertaalengel
Toegekend aan: Dóra Károlyi van de voormalige Hungarian Book Foundation.
Reden: jarenlange inzet met hart en ziel voor de promotie van Hongaarse literatuur, en voor de vertalers van die literatuur. Ook nu de Book Foundation als gevolg van bezuinigingen is ondergebracht bij een staatsinstelling, zal Dóra zich voor vertalers blijven inzetten.
Vertaalduivel
Toegekend aan: de uitgevers van Het juiste woord, het klassieke synoniemenwoordenboek der Nederlandse taal, een vaste metgezel van veel vertalers.
Reden: dit boek is door gebrek aan financiële middelen al jarenlang niet meer aangepast aan het moderne taalgebruik. Het is een titel die schreeuwt om een grote update en een digitale uitgave.

2011
Vertaalengel
Toegekend aan: het VPRO-programma De Dode Dichters Almanak van Hans Keller, geproduceerd door Ine Waltuch.
Vertaalduivel
Toegekend aan: het radioprogramma Nieuwsshow van de TROS, met name aan Mieke van der Weij en Peter de Bie.
Reden: ter aansporing om bij het bespreken van vertaalde boeken vaker de namen van de vertalers te noemen.

2010
Vertaalengel
Toegekend aan: Jo Radersma.
Reden: voor de toegewijde manier waarop zij zich inzet voor het werk van vertalers en het vertalen als zodanig.
Vertaalduivel
Toegekend aan: de Turing Foundation.
Reden: deze organisatie is een belangrijke financier van Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde poëzie, maar heeft voor de vertaalde poëzie jammer genoeg geen prijs in haar pakket.

2009
Vertaalengel en Vertaalduivel
Op 12 maart 2009 vond in Perdu een debatwedstrijd plaats met als inzet de Vertaalengel. De winnaar was Maarten Asscher. De Vertaalduivel werd dit jaar niet toegekend.

2008
Vertaalengel
Toegekend aan: Maarten Huygen.
Reden: zijn artikel in NRC Handelsblad over het normtarief voor literaire vertalingen. Maar Maarten Huygen gaf in alle bescheidenheid te kennen dat het schrijven van dit soort artikelen gewoon zijn vak was. Daarvoor bekroond te worden met een engel vond hij te veel eer. De trofee werd om die reden niet aan de winnaar overhandigd.
Vertaalduivel
Toegekend aan: Charlotte Mutsaers.
Reden: haar artikel in NRC Handelsblad over een hervertaling van Moby Dick. Charlotte Mutsaers bleek echter niet bereid de trofee in ontvangst te nemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login