BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat zijn de voorwaarden?
Om lid te kunnen worden van de VvL gelden de volgende voorwaarden.
  • Voor prozaschrijvers, jeugdboekenauteurs, dichters en literair vertalers: u moet minstens één literair werk van substantiële omvang onder redelijke voorwaarden hebben gepubliceerd door een professioneel geleide uitgeverij.*
  • Voor toneelschrijvers: er dient minimaal één door u geschreven toneelstuk te zijn opgevoerd door een professioneel gezelschap of theaterproducent onder redelijke voorwaarden.
  • Voor algemeen boekvertalers: u dient minimaal twee vertaalcontracten voor boeken van substantiële omvang te tonen. Ook als het contracten betreft die niet voldoen aan de VvL-standaard, kunt u lid worden van de VvL.

Vragen over de voorwaarden? Bel 020 - 624 08 03 of mail naar: vvl@vsenv.nl.


* Onder redelijke voorwaarden in het contract verstaan wij onder meer een gebruikslicentie en behoud van het auteursrecht, een duidelijke beëindigingsregeling en een fatsoenlijk honorarium en royalty’s.

Onder een professioneel geleide uitgeverij verstaat de VvL een uitgeverij die een aanbieding stuurt aan de boekhandel, de gebruikelijke leveringsvoorwaarden hanteert en minstens één keer per jaar een fondslijst uitbrengt. De uitgeverij beschikt over een professionele en onafhankelijke redactie en de publicaties van de uitgeverij hebben een ISB-nummer. De meeste professionele uitgeverijen zijn lid van het
Nederlands Uitgeversverbond.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login