BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertaalengel en vertaalduivel
Sinds 2008 reikt de VvL-werkgroep Literair vertalers jaarlijks twee symbolische trofeeën uit: de Vertaalengel en de Vertaalduivel. Met de eerste wordt een verdienste voor het vertalersvak onderstreept, de tweede is een vriendelijke aanmoediging om zich positief op te stellen ten opzichte van het vak van vertalen.
© ontwerp Alya Hessy; foto: Cheryl Schurgers
De Vertaalengel wordt uitgereikt aan een persoon (geen vertaler) of een instantie die zich verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor het vak van literair vertalen. Bijvoorbeeld door op te komen voor de belangen van vertalers, aandacht voor het vertalen te bevorderen of een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het vertalen.

De Vertaalduivel heeft een speels en prikkelend karakter en is bedoeld als uitnodiging om iets te doen of na te laten in het belang van het vertaalvak en/of de vertaler.
Het uitgangspunt voor toekenning is niet een eenmalige daad, maar het zijn activiteiten over een langere periode. De jaarlijkse uitreiking van de Vertaalengel en de Vertaalduivel vindt plaats tijdens de avond van de Vertaalslag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login