BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhalen over vertalen
10 februari 2014
Vertaalverhaal.nl heeft een nieuwe jas en deels ook nieuwe opzet gekregen. De vernieuwde vormgeving is van Michiel Moormann en Femke van der Stoep, hun werk is mogelijk gemaakt door een royale bijdrage van het Nederlands Letterenfonds.

Nieuw is verder dat de verhalen vrij te lezen zijn. In de eerste versie vroeg Vertaalverhaal.nl voor elke tekst een kleine bijdrage, bestemd voor de schrijvers van de verhalen en de VertalersVakschool. Maar de technische infrastructuur was ingewikkeld en duur en werkte belemmerend op de belangstelling voor de verhalen. In overleg met de schrijvers is daarom besloten de teksten geheel vrij te geven. Wie voortaan Vertaalverhaal.nl en de auteurs van de verhalen wil steunen, kan dan doen door middel van een - meer dan welkome - donatie. Een prachtvoorbeeld van particuliere steun gaven in de loop van dit jaar de erven van Jenny Tuin, winnares van de Martinus Nijhoffprijs in 1986. Zij besloten de opbrengsten uit Jenny Tuins auteursrecht voortaan ten goede van Vertaalverhaal.nl te laten komen, een gulle gift die wij dankbaar hebben aanvaard. Ter herinnering aan Jenny Tuin is haar Nijhoff-dankwoord uit 1986 als vertaalverhaal opgenomen.

Nieuw element van de site is ook de zoekfunctie.
Vertaalverhaal.nl nodigt u graag uit een kijkje op onze vernieuwde site te nemen en er zoveel mogelijk aandacht en ruchtbaarheid aan te geven. Mogelijk door een verwijzing of plaatsing van een link (http://vertaalverhaal.nl), mogelijk door een bespreking of een interview, waaraan wij graag medewerking zullen verlenen. Zelf hebben wij onder de knop ‘Links' ook verwijzingen geplaatst (waarop aanvullingen altijd welkom zijn).

 

< vorige
Het Commissariaat voor de Media en de vaste boekenprijs
volgende >
VvL-penning 2014 toegekend aan vertaler Andrea Kluitmann
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login