BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Commissariaat voor de Media en de vaste boekenprijs
7 februari 2014
Het Commissariaat voor de Media gaat bij het toezicht op en de handhaving van de vaste boekenprijs een prioriteringsbeleid hanteren. De boekenbranche wordt bij de vaststelling van het prioriteringsbeleid en de aandachtsgebieden voor 2014 geconsulteerd.
In het prioriteringsbeleid zijn de criteria geformuleerd die het Commissariaat zal hanteren bij het onderzoeken van klachten en signalen over een vermeende overtreding van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp).


Het is voor het eerst dat het Commissariaat prioriteiten voor het toezicht en de handhaving vaststelt. Projectleider handhavingsbeleid en -uitvoering Bastiaan Mons geeft aan dat het Commissariaat veel klachten en signalen over mogelijke overtredingen van de vaste boekenprijs ontvangt. Aangezien er meer klachten en signalen binnenkomen dan het Commissariaat kan onderzoeken, maakt het Commissariaat keuzes om te bepalen welke klachten en signalen worden onderzocht. Daartoe gaat het Commissariaat een prioriteringsbeleid hanteren.
Om vast te stellen of aan een klacht of signaal prioriteit moet worden gegeven, zijn diverse factoren van belang. Zo wordt onder meer gekeken naar het concurrentieverstorend effect van de mogelijke overtreding en het maatschappelijk gevolg daarvan. Ook wordt beoordeeld of het optreden van het Commissariaat doelmatig en doeltreffend is en of de mogelijke overtreding binnen de jaarlijkse aandachtsgebieden valt. Met het prioriteringsbeleid wil het Commissariaat een effectievere bijdrage leveren aan de bescherming van de belangen die de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) beoogt te waarborgen. Het betekent niet dat overtredingen die buiten de jaarlijkse aandachtsgebieden vallen, worden ontzien.

De aandachtsgebieden worden per jaar vastgesteld. Voor 2014 zijn dat de verkoop van (licht) beschadigde boeken, het tijdig en juist melden van boekenprijzen bij het Commissariaat, en de verkoop van boeken door zogenaamde derde-verkopers via internet: mensen die op internet boeken te koop aanbieden beneden de vastgestelde prijs: ‘Het internet is een makkelijk medium voor nieuwe toetreders, maar die weten niet altijd dat er een vaste boekenprijs is. Dat is geen excuus, wie het speelveld betreedt moet de spelregels moet kennen.' Het Commissariaat zal zich in eerste instantie richten op de zwaardere overtredingen, maar lichtere ontsnappen niet aan de aandacht: ‘Het gaat ons vooral om de grotere verstoringen van de markt.'

Het Commissariaat heeft de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers (VZU) uitgenodigd hun kennis, ervaring en inzichten hierover te delen. Deze brancheorganisaties kunnen tot 9 januari 2014 schriftelijk reageren. Daarnaast is er een mondelinge consultatie op donderdag 16 januari 2014. Geïnteresseerden kunnen het voorgestelde prioriteringsbeleid vinden op de website van het Commissariaat.

© Boekblad - Enno de Witt

 

< vorige
SFL, Sociaal Fonds voor schrijvers
volgende >
Verhalen over vertalen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login