BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Köhler Prijs
De Charlotte Köhler Prijs is een driejaarlijkse prijs voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven. Aan deze prijs, die tevens als oeuvreprijs geldt, is een bedrag van € 15.000,- verbonden.
Charlotte Köhler
Voor de Charlotte Köhler Prijs komt elke drie jaar een ander genre in aanmerking. Voor de komende periode is dat: poëzie in 2017, proza in 2020 en toneel in 2023. Het bekroonde werk moet in de drie jaar voorafgaand aan het uitreikingsjaar in boekvorm zijn gepubliceerd. Althans, dat geldt voor proza en poëzie. Voor toneel geldt dat de premièredatum in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking ligt.

De Charlotte Köhler Stichting kent de prijs toe. Deze stichting wordt beheerd door de Vereniging van Letterkundigen.

De Charlotte Köhler Stichting reikt ook jaarlijks een stipendium uit.

Zie ook op deze site:
Charlotte Köhler Stipendium
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login