BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep Literair vertalers
De Werkgroep Literair Vertalers behartigt de belangen van vertalers van alle literaire genres. Het bestuur van de werkgroep is betrokken bij het overleg tussen de VvL en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) over het Modelcontract Literair Vertalen en over het periodieke onderzoek naar de in de praktijk gangbaar gebleken vertaaltarieven.

Literair vertaler Mirjam de Veth over de VvL
De Werkgroep belegt minstens twee keer per jaar een ledenvergadering. Daarin komen praktische punten aan de orde en kan informatie worden uitgewisseld. Ook wordt er een gastspreker uitgenodigd, die iets over een voor vertalers relevant thema vertelt.

In het voorjaar organiseert de Werkgroep jaarlijks in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) De Vertaalslag, een literaire avond om het vertalersvak onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Bij die gelegenheid worden ook de Vertaalengel en de Vertaalduivel uitgereikt. Voor meer info: zie de pagina Prijzen.

Leden van de Werkgroep Literair Vertalers kunnen elkaar vragen stellen of informatie uitwisselen via een besloten mailinglist.j: Aanmelden voor deze mailinglist kan bij: vvl@vsenv.nl t.a.v. Paul van der Lecq.

Het bestuur van de Werkgroep Literair Vertalers bestaat uit:
Toon Dohmen (voorzitter)
Paul van der Lecq (secretaris)
Tjadine Stheeman

Contact met de werkgroep: vvl@vsenv.nl t.a.v. de Werkgroep Literair Vertalen.

Namens de Werkgroep Literair Vertalers heeft Martine Woudt zitting in het VvL- en het VSenV-bestuur.

De VvL is voor haar vertalende leden lid van de European Council of Literary Translators’ Associations | Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL).

  Onderzoek naar exotische talen en woordentellingen
 
  Belangrijke informatie voor vertalers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login